Vi projektleder och letar ständiga förbättringar.

Det betyder att vi kan fungera som din projektledare. Vi analyserar, planerar och säkerställer genomförande av aktiviteter tillsammans med dig för att din verksamhet ska utvecklas och bli effektivare. Stabilare processer och ett genomtänkt produktupplägg ger nöjdare kunder och sänkta kostnader.

Tillsammans med ditt team arbetar vi fram en plan med konkreta aktiviteter inom till exempel Ekonomi, Miljö, Kvalitet och Ergonomi. Vi hjälper gärna till med projektledning för att se till att planen genomförs och resultaten följs upp. Exempel på områden där vi ofta kan identifiera besparingar och förbättringar är:
- Produktval med hänsyn till behov och prestanda
- Materialanvändning
- Antal leverantörer
- Kundnöjdhet
- Administration
- Process- & flödesoptimering
- Miljö/Hållbarhetsaktiviteter
- Kapitalbindning
- Inköp och lagerpåfyllnad

pacson-projektplan.jpg

Vill du ha hjälp att hitta besparingar?

Välkommen att kontakta ditt lokala PacsOn >>

Karta_högerspalt_test.png