Konsten att spara pengar och miljö med rätt fraktoptimering

Det går att göra stora besparingar genom smartare emballage och bättre fraktlösningar. PacsOns säljare Mikael Höglund har hjälpt flera kunder att minska sina kostnader rejält. – Fraktoptimering är inte så svårt. Men det kräver kunskap och en vilja att våga tänka nytt, säger han.

Fraktoptimering innebär inte bara att transportera saker så snabbt som möjligt från punkt a till punkt b. Det handlar framför allt om att göra det på det mest kostnadseffektiva och hållbara sättet som möjligt. Det menar PacsOns expert Mikael Höglund.

Det senaste decenniet har Mikael arbetat som logistiksäljare och det är med den kunskapen som han hjälper PacsOns kunder att optimera sitt emballage på ett effektivt sätt.
Något som är synnerligen aktuellt, menar han.
– När allt rullar på är det vanligt att inte bry sig särskilt mycket kring de här frågorna. Men nu – i tider av ekonomisk osäkerhet – inser många företag att det går att spara pengar. Kanske rent av ett sätt att överleva.

Optimering genom kommunikation

En av de största utmaningarna som Mikael Höglund har identifierat är bristen på kommunikation inom större företag. Särskilt mellan logistikchefer och de på inköpsavdelningen som är ansvariga för emballaget. 
– Ibland kan det vara som två olika världar, där de inte kommunicerar och därmed inte heller har någon koll på varandras förutsättningar. Många gånger är det också den här klyftan som hindrar företag att optimera sina frakter. Att överbrygga den kan leda till såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar, säger han.

Mikael Höglund betonar också vikten av att tänka nytt när det gäller fraktoptimering, ja helt enkelt våga tänka utanför boxen. Och under årens lopp har han hjälpt många kunder att ändra sitt tankesätt. För precis som wellpapp har revolutionerat förpackningsindustrin med sin hållbarhet och mångsidighet, kan anpassade lösningar göra underverk när det gäller att få rätt taxering av fraktdragande vikt.
– Egentligen är det inga konstigheter vi pratar om. Framför allt handlar det om en vilja att förändra sitt sätt att jobba. Därefter att öka fyllnadsgraden och använda sig av rätt emballage. 

Kundunika lösningar resulterar i besparingar

Det finns flera goda exempel som Mikael Höglund gärna lyfter. Bland annat en kund som gör ventilationssystem till hus och byggnader. 
– Genom att investera i lådor som var i mindre storlekar och mer anpassade till deras aggregat kunde de göra en total besparing på en halv miljon kronor. Detta trots att de ökade inköpen med nästan lika mycket i pengar räknat. 

För ett företag som tillverkar golvbrunnar blev det en annan lösning.
– Tidigare skickade de deras moduler på pall, som var och en kostade 750 kronor i fraktkostnad. Där tog vi fram en lådlösning i stället, som gjorde att de kunde skicka det som paket – för en totalkostnad på drygt 250 kronor.

Hur ser trenderna ut framöver?
– Det är ett område med stor potential. Särskilt nu när det börjar komma in nytt, ungt folk med bättre utbildning och mer miljötänk. Samtidigt är det många som pratar om miljöfrakter och att man ska börja köra på el. Jag anser i stället att vi ska fortsätta titta på hur vi packar. Ikea är en föregångare och ett framgångsrikt exempel.

"När allt rullar på är det vanligt att inte bry sig särskilt mycket kring de här frågorna. Men nu – i tider av ekonomisk osäkerhet – inser många företag att det går att spara pengar. Kanske rent av ett sätt att överleva."

Mikael Höglund, PacsOn Papperspartner