PacsOn - din lokala samarbetspartner.

Med lokal närvaro, spetskompetens och stort personligt engagemang hjälper vi på PacsOn våra kunder att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare. Vi tar ett helhetsgrepp kring kundens utmaningar och behov av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial.

I PacsOn ingår fem helägda dotterbolag, ett delägt bolag och två samarbetspartners som finns representerade på 15 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Gruppen som helhet är en kundnära, komplett och rikstäckande leverantör av industriemballage, hygien och torkpapper, städartiklar, produkter för servering och catering, butiksemballage, skyddsprodukter och kontorsmaterial.

Men framförallt levererar vi lösningar.  Skräddarsydda helhetslösningar som hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare. Med vår kunskap bidrar vi till att effektivisera processer och hitta kostnadseffektiva produkter, logistik- och lagerlösningar utifrån kundens behov. Tack vare vår lokala närvaro i kombination med ett genuint personligt engagemang kan vi gå den extra milen för att våra kunder ska nå framgång. 

Våra kunder finns inom två områden - Industri/Handel samt Service. Här finns allt från tillverkningsindustrier, transportföretag och e-handelsbolag till butiker, hotell, restauranger och cateringsverksamheter, städbolag, fastighetsbolag, tjänsteföretag och offentliga verksamheter.  

Tillsammans omsätter bolagen inom PacsOn ca 1,2 Mkr och har ca 200 anställda. PacsOn är också delägare i INPACS (International Partner for Cleaning and Hygienic Supplies) som täcker Europa, USA och Australien. Ur det perspektivet är vi en del av en koncern som omsätter 30 miljarder kronor.

PacsOn är en del av OptiGroup

OptiGroup, med en nettoomsättning på 949 miljoner EUR under 2020 och 1 540 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder inom koncernens tre affärsområden - Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies .

Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet.  OptiGroup, med en nettoomsättning på 949 miljoner EUR under 2020 och 1 540 anställda, ger support till över 90 000 kunder i 16 länder.
www.optigroup.com
 

OPTIGROUP Logo.png

”Med en stark närvaro, hög kompetens och stort personligt engagemang kan vi hjälpa kunderna att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare.” 

Richard, PacsOn i Jönköping

Hitta ditt lokala PacsOn-bolag