PacsOn - din lokala samarbetspartner.

Med lokal närvaro, spetskompetens och stort personligt engagemang hjälper vi på PacsOn våra kunder att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare. Vi tar ett helhetsgrepp kring kundens utmaningar och behov av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial.

I PacsOn ingår fem helägda dotterbolag, ett delägt bolag och tre samarbetspartners som finns representerade på 15 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Gruppen som helhet är en kundnära, komplett och rikstäckande leverantör av industriemballage, hygien och torkpapper, städartiklar, produkter för servering och catering, butiksemballage, skyddsprodukter och kontorsmaterial.

Men framförallt levererar vi lösningar.  Skräddarsydda helhetslösningar som hjälper våra kunder att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare. Med vår kunskap bidrar vi till att effektivisera processer och hitta kostnadseffektiva produkter, logistik- och lagerlösningar utifrån kundens behov. Tack vare vår lokala närvaro i kombination med ett genuint personligt engagemang kan vi gå den extra milen för att våra kunder ska nå framgång. 

Våra kunder finns inom två områden - Industri & handel samt Service. Här finns allt från tillverkningsindustrier, transportföretag och e-handelsbolag till butiker, hotell, restauranger och cateringsverksamheter, städbolag, fastighetsbolag, tjänsteföretag och offentliga verksamheter.  

Tillsammans omsätter bolagen inom PacsOn ca 1,2 Mkr och har ca 200 anställda. PacsOn är också delägare i INPACS (International Partner for Cleaning and Hygienic Supplies) som täcker Europa, USA och Australien. Ur det perspektivet är vi en del av en koncern som omsätter 30 miljarder kronor.

PacsOn AB ägs av Herenco AB

PacsOn AB ägs av Herenco AB som är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som funnits i 154 år, med sammanlagt 33 bolag och 1525 anställda. Tillsammans omsatte bolagen under 2018 3,5 mdkr. Resultat efter finansnetto landade på 299 mkr. 

Förutom PacsOn ingår företagen Emballator, Vättern Industrier, Hamhus och The Harbor i koncernen som även är huvudägare i Nolato och Balco samt delägare i ett antal andra börsnoterade bolag.

Läs mer på herenco.com

”Med en stark närvaro, hög kompetens och stort personligt engagemang kan vi hjälpa kunderna att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare.” 

Richard, PacsOn i Jönköping

Hitta ditt lokala PacsOn-bolag