Hållbara helhetslösningar för ditt emballage.

Att hjälpa våra kunder att packa smart är definitivt vår bästa gren. Vårt dagliga arbete är fokuserat på att skapa förpackningslösningar som inte bara är enkla och effektiva att packa i, utan förpackningarna ska också ge ett bra skydd och vara smidiga och praktiska att transportera.

Men vi nöjer oss inte med det. Vi strävar även efter att hitta det mest hållbara alternativet och på så sätt hjälpa våra kunder att minimera sin miljöpåverkan. Detta uppnår vi genom att aktivt arbeta med att hitta lösningar som reducerar materialåtgången, minskar mängden luft i transporterna och ökar användningen av återvunnet material. På så sätt kan vi skapa hållbara helhetslösningar som bidrar till att göra din verksamhet lite mer hållbar - allt i syfte för att gynna både dig som kund och vårt klimat.

Vi ser till helheten

Att minska användandet av nya resurser är en grundpelare i det cirkulära flödet. I filmen här nedanför kan du se hur vi jobbar med hållbarhet och återvinning.

Produkter som kan minska miljöpåverkan

En viktig ingrediens för ett mer hållbart samhälle med cirkulärt flöde är att undvika att nya resurser används i onödan. Därför strävar vi alltid efter att hitta produkter framtagna av återvunna material. Vi väljer i först hand biobaserade material, från certifierade eller miljö-
märkta källor som garanterar miljöhänsyn.

Vid all användning av material är det viktigt att produkten kan materialåtervinnas. Därför vill vi undvika produkter som innehåller material som inte går att separera.

 

 

 

Små justeringar ger stor effekt

Med bara små, enkla förändringar kan du minska din påverkan på klimatet rejält. Tillsammans kan vi med enkla medel göra förändringar som ger effekt och gör skillnad.

I vårt sortiment har vi alltifrån engångspallar i well och packband
av papper till emballagepåsar och packtejp. Produkter som alla kan hjälpa till att minska CO2-utsläpp i jämförelse med traditionella alternativ.