Så bidrar vi till en hållbar utveckling.

Med engagemang, kompetens och en strävan efter att alltid bli bättre driver vi utvecklingen framåt och bidrar till en hållbar utveckling.

Vi gör det lätt att välja rätt

PacsOns miljöpolicy grundar sig i ett starkt engagemang att, tillsammans med våra kunder och leverantörer, bidra till en hållbar utveckling. Genom vår och våra leverantörers kompetens, ska våra kunder alltid kunna göra faktabaserade och medvetna val.

Minskad miljöpåverkan för våra kunder

Vårt miljöarbete är i första hand inriktat på att hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Med kompetens och ett proaktivt arbetssätt hjälper vi våra kunder att optimera sina transporter, minska materialåtgången, hantera färre reklamationer och bidra till cirkulära flöden.

När vi föreslår produkter ser vi till helheten och utifrån produktens syfte erbjuder vi i största möjliga mån produkter som består av återvunna och/eller biobaserade material samt är märkta/certifierade med relevanta märkningar.

Vi strävar också efter att minimera utsläppen av klimatpåverkande gaser, både från den egna verksamheten och i leverantörsledet.

Hållbarhet i alla delar

Hållbarhet i alla delar är en integrerad del i hur vi gör affärer och ska genomsyra hela verksamheten. Det innebär att vi tar ansvar och driver utvecklingen framåt, är transparanta och inkluderande samt att vi uppträder korrekt och med respekt för människor och vår miljö. 

Genom att minska vår egen och våra produkters miljöpåverkan samt följa bindande krav vill vi bidra till en positiv utveckling av samhället i stort. Vi arbetar för att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem där alla på PacsOn ansvarar för att följa policys, rutiner och arbetssätt.