FAQ

Här har vi samlat frågor och svar kring miljö, kvalitet och hållbarhet. Har du ytterligare frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan plast vara hållbart?

Sett utifrån ett helhetsperspektiv, ja. Då plast, generellt, kan återvinnas hur många gånger som helst finns möjligheten att tillverka 100 procent återvunnen plast som har producerats utan utsläpp. Denna typ av plast kan därmed ses som hållbar ur ett tekniskt perspektiv, men det kräver en mycket hög återvinningsgrad. Det vill säga att plasten inte sprids i naturen och att transporter, återvinningen och produktionen sker utan miljöstörande utsläpp.

Vad är biobaserad plast?

Bioplast är inte bara en typ av material. Det handlar om en familj med material med olika egenskaper och användningsområden. Det finns två tydliga grupper av bioplaster som var och en har olika egenskaper:

1. Biobaserad, eller delvis biobaserad, är icke nedbrytbar plast. Dit hör till exempel biobaserad polyeten (PE) som används till exempel i bärkassar i handeln, biobaserad polyester (PET) som exempelvis används till läskedrycksflaskor, biobaserad polyamid (PA) eller biobaserad polyuretan (PUR). Dessa plastmaterial är i dag primärt baserade på socker eller oljor och kan utan problem gå i en återvinningsström med traditionella plaster.

2. Biobaserad och bionedbrytbar plast, till exempel polymjölksyra (PLA), polybutensuccinat (PBS), PHA (polyhydroxy alkanoater) eller termoplastisk stärkelse (TPS). Dessa kan i sin rena form framställas som helt, 100 procent förnybar (till exempel PLA, PHA, TPS) eller som delvis förnybar, exempelvis PBS.

Vid val av biobaserad plast är det viktigt att, på samma sätt som med träbaserade produkter, säkerställa att odlingen av råvaran sker på ett hållbart sätt som inte bidrar till utarmning av biologisk mångfald.

Hur många gånger kan wellpapp återvinnas?

Wellpapp kan i snitt återvinnas sju gånger. Därefter blir fibrerna för korta (genom återvinningsprocessen), vilket gör att de inte passar som råvara för wellpapp då hållfastheten blir för låg på produkten.

En well-produkt innehåller i snitt 70 procent återvunnen råvara. Den återvunna råvaran kan bestå av fibrer som har varit återvunna olika många gånger.

Vad är livscykelperspektiv?

Ett begrepp för att se till en produkts påverkan genom hela dess livscykel – från utvinning av råmaterial via upparbetning, produktion, användning och slutligen hur produkten hanteras när den ska kasseras. Sättet att mäta en produkts miljöpåverkan under sin livscykel kallas för en Livscykelanalys (LCA).

Vad är en cirkulär ekonomi? 

Det finns ingen entydig definition av en cirkulär ekonomi. Enklast förklarat kan man säga att det är ett modernare ord för kretslopp. Nyckeln till en cirkulär ekonomi är återvinning och återanvändning av material och produkter för att minska förbrukningen av nya material.

Har du fler frågor?

Välkommen att kontakta oss >>

pacson-karta-bolag.png