Produkterna som är viktiga för alla typer av verksamheter

Stor kunskap, hög leveransförmåga, långvariga kundrelationer och lokala lager. Patrik Öhrberg har lätt att räkna upp faktorer som bidrar till både hans och PacsOns framgångar. – Jag skulle säga att vår service är unik i branschen. Kunderna kan höra av sig om i stort sett vad som helst, så hjälper vi dem med en lösning, säger Patrik.

Under sina år på PacsOn har Patrik Öhrberg blivit expert på hygienartiklar och torkpapper. Produkter som utåt sett kanske inte är de sexigaste, men desto viktigare – för alla typer av verksamheter. Att kunna erbjuda ekonomiska, praktiska och miljövänliga utrymmen är centralt för såväl arbetsmiljön internt som hur utomstående uppfattar ditt företag.
För Patriks del handlar arbetet mycket om att skräddarsy rätt lösning utifrån kundens önskemål.
– Det viktigaste är först och främst att titta på behovet. Det är skillnad på exempelvis ett hotell, som kräver högsta kvalitet, och en hockeyarena eller camping. Där måste du i stället hantera stora volymer och se till att pappret aldrig tar slut för gästerna. De allra flesta ligger dock någonstans däremellan, säger han.

Just eventdestinationer har dock blivit något av Patriks specialitet sedan han började på Norrpartner 2011. Redan under sina första år på bolaget sålde han in lösningar till några stora campingar i Dalarna och sedan har det bara blivit fler.
Nyckeln till framgången, enligt Patrik, handlar om att skapa nära kundrelationer.
– Jag är målmedveten i det jag gör och vill bygga upp ett förtroende hos mina kunder. De ska veta vad de får och att det blir som jag har lovat. Uppföljning och återkoppling är A och O.

Utöver att sälja in lösningar hjälper Patrik även till med vissa installationer. 
– Är det en riktigt stor leverans är det inte så kul för en vaktmästare att skruva ned de gamla och upp de nya dispensrarna. Då kan vi stötta även med det. Vilket skapar stora mervärden för både oss och kunden. Inte minst att vi lär känna varandra och ser till att de kommer i gång. Annars är det lätt att produkterna blir liggande.

Hur ser trenderna ut vad gäller hygien- och städartiklar?
– För ett par år sedan var det populärt med blåstorkar. Men med pandemin insåg allt fler att de även spred ut relativt mycket bakterier i rummet. Det gör att papper blir allt populärare igen. Och där ser vi att det naturfärgade pappret börjar komma alltmer.
– Sedan handlar mycket så klart om att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Till exempel skumtvål som innebär att det går åt betydligt mycket mindre tvål än ett flytande alternativ. 

Patrik utgår ifrån Sundsvall, som är en av 15 orter där PacsOn är representerade på. Den lokala närvaron över hela landet ser han som en stark konkurrensfördel.
– Dels med tanke på miljön så klart, men också genom snabba leveranstider tack vare våra stora, lokala lager. Till exempel servar vi en av våra kunder, som är en stor campingkedja, genom att organisera leveranser från tre olika PacsOn-enheter till deras campingplatser runt om i Sverige.

Att företaget ingår i den stora distributionskoncernen OptiGroup är en annan.
– Det ger oss stora fördelar och rätt förutsättningar på marknaden. För företag som har oss som leverantör av emballage och förpackningar i dag, skulle vi även kunna erbjuda helhetslösningar inom hygien- och städartiklar, avslutar han.

"Det viktigaste är först och främst att titta på behovet. Det är skillnad på exempelvis ett hotell, som kräver högsta kvalitet, och en hockeyarena eller camping. Där måste du i stället hantera stora volymer och se till att pappret aldrig tar slut för gästerna."