Nu är den äntligen här!

I år har vi för första gången tagit fram en egen hållbarhetsberättelse för PacsOn-gruppen. Vi delar vår berättelse med en önskan om att tydligt, öppet och transparent visa vårt engagemang. Målet har varit att göra vårt hållbarhetsarbete lättförståeligt och inspirerande för alla som läser den.

Till skillnad från den årsredovisning som vår ägare OptiGroup tar fram, och som PacsOn omfattas av, handlar vår egen hållbarhetsberättelse inte om att uppfylla lagkrav eftersom att dessa uppfylls av vår ägares redovisning.

I vår hållbarhetsberättelse kan du som läsare ta del av den resa som vi har påbörjat och det arbete som PacsOn gjorde under 2023. Du får bland annat ta del av hur vi ser på vår roll i värdekedjan och hur vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling i alla led samt i vår egen verksamhet.

Vi hoppas att vår berättelse kan bidra med värdefulla insikter och att du får en trevlig läsning!