Miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Våra ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö utgör grunden för att vi på ett systematiskt sätt ska kunna arbeta med respektive fråga och säkerställa att vi ständigt blir lite bättre idag än vi var igår. Genom årliga interna och externa revisioner blir våra ledningssystem motorn i vårt arbete att nå våra policies, mål och att vi följer våra riktlinjer. I slutändan leder detta till att du som kund får bättre produkter, mer effektiva tjänster samt positiva kontakter med oss.

ISO-certifieringar

Miljö

PacsOn är miljöcertifierade enligt ISO14001. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vårt interna miljöarbete samt vår egen kunskap och kunnande. Vi strävar efter att ta fram och erbjuda hållbara helhetslösningar som bidrar till att göra din verksamhet lite mer hållbar. Vår ambition är att vara den ledande kompetensen på hållbarhet inom vår bransch för att kunna leverera rätt produkter, till rätt syfte med minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö till våra kunder. 

 

ISO-14001.jpg

 

Kvalitet

PacsOn är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vårt yttersta mål är såklart att du som kund ska vara nöjd. Vi är övertygade om att vägen till nöjda kunder går via våra medarbetare. Vår kvalitetspolicy innebär att varje medarbetare levererar varor och tjänster i rätt tid och i sådant utförande  att det uppfyller dina förväntningar och behov.  För oss är det därför viktigt att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats. Den som trivs är motiverad och har roligt. Det leder i sin tur till bättre service och ett djupare engagemang för våra kunder. En positiv spiral som gör vardagen trevligare för alla. 

 

ISO-9001.jpg

 

Arbetsmiljö

Vi är också certifierade enligt ISO 45001, en internationell standard för arbetsmiljö. Den hjälper oss med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Vi är måna om och strävar efter en trivsam och framgångsrik arbetsplats som hela tiden värnar om och utvecklar vår arbetsmiljö och förebygger skador och ohälsa. En säker och stimulerande arbetsmiljö präglas alltid av respekt och tillit till varje medarbetare.

 

ISO-45001.jpg


FSC®-märkning för ansvarsfullt skogsbruk

Många av våra förpackningar är tillverkade av FSC®-märkt wellpapp och är återvinningsbara. FSC®-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
Idag är PacsOn International certifierade enligt FSC (FSC-C004423). Under hösten 2023 pågår ett arbete med att certifiera hela PacsOn-gruppen enligt FSC CoC. Certifieringsrevision är planerad att genomföras under Q1 2024

FSC-N002215

5.png

FAQ

Vad är skillnaden på en miljömärkning och en spårbarhetscertifiering?
En miljömärkning, såsom Svanen eller EU-blomman, ser till en produkts påverkan under dess livscykel och utifrån denna sätter upp kriterier som produkten behöver leva upp till för att kunna bli miljömärkt. Det är tillverkaren av produkten som ansöker om miljömärkningen och sätter den på produkten. Miljömärket följer sedan med produkten oavsett antalet mellanhänder.

En spårbarhetscertifiering, som till exempel FSC eller PEFC, är en märkning av träråvara. I grunden finns en skogsbruksstandard som sätter kriterier för hur skogen ska brukas, bortom lagstiftade krav, för att säkerställa miljöhänsyn, god arbetsmiljö, ursprungsbefolknings rättigheter med mera. Sedan behöver samtliga aktörer som handhar träråvara vara spårbarhetscertifierade. Det för att det ska kunna garanteras att den slutprodukt som tillverkas av skogen (exempelvis papper, wellpapp eller tork-/hygienpapper) tillverkas av just certifierad skog, utan inblandning av illegalt avverkad eller ocertifieradskogsråvara.

8.png    3.png    5.png    7.png