Början på en hållbar vänskap.

Det betyder att vi har och ständigt bygger på vår kunskap om mer hållbara lösningar. För dig innebär det en möjlighet att bedriva din verksamhet mer klimatsmart, till exempel genom färre transporter, minskad materialåtgång, färre reklamationer, mindre svinn och bättre lönsamhet.

Vi samarbetar med våra leverantörer för att öka erbjudandet av hållbara material- och produktval och vi finns tillgängliga för analyser och rådgivning. Exempel på aktiviteter som minskar verksamhetens miljöpåverkan är:

- Reducera materialåtgången
- Öka användningen av återvunna material
- Reducera mängden luft i transporter
- Öka mängden separerbart material 
- Minska volymen reklamationer 
- Arbeta för fossilfria transporter. 

pacson-hallbara-losningar-800x350.jpg

 

Ny lagstiftning förbjuder engångsartiklar i plast

2021 träder EUs förbud mot engångsartiklar i plast i kraft. Den nya lagen godkändes i mars 2019 av Europaparlamentet. Exempel på plastprodukter som omfattas av förbudet är engångsbestick, engångstallrikar, sugrör och snabbmatsförpackningar. Bakgrunden är att mer än 80 procent av det marina skräpet är plast varav merparten utgörs av de produkter som omfattas av den nya lagstiftningen (Källa: EU-kommissionen.) På grund av den långsamma nedbrytningen förblir plast ofta kvar i haven och på stränderna. Är din verksamhet förberedd för förändringen? Kontakta oss så hjälper vi dig med en översyn samt med att hitta alternativa produkter. Läs mer om lagstiftningen hos Europaparlamentet

”Vi kan inte bara vägleda kunden till miljöanpassade produkter utan också till arbetssätt och arbetsmetoder som leder till lägre miljöpåverkan.” 

Gunnar, PacsOn i Umeå.

Vill du ha rådgivning om hållbara lösningar?

Välkommen att kontakta ditt lokala PacsOn >>

Karta_högerspalt_test.png