Början på en hållbar vänskap.

Det betyder att vi har och ständigt bygger på vår kunskap om mer hållbara lösningar. För dig innebär det en möjlighet att bedriva din verksamhet mer klimatsmart, till exempel genom färre transporter, minskad materialåtgång, färre reklamationer, mindre svinn och bättre lönsamhet.

Vi samarbetar med våra leverantörer för att öka erbjudandet av hållbara material- och produktval och vi finns tillgängliga för analyser och rådgivning. Exempel på aktiviteter som minskar verksamhetens miljöpåverkan är:

- Reducera materialåtgången
- Öka användningen av återvunna material
- Reducera mängden luft i transporter
- Öka mängden separerbart material 
- Minska volymen reklamationer 
- Arbeta för fossilfria transporter. 

pacson-hallbara-losningar-800x350.jpg