Varningsetiketter

 • Varningsetikett

  "Aktas för kyla" - (1000 st/rl)

  219,90 kr/ rl

  219,90 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Overpack - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 1.6 - Explosiva ämnen - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 2.1 - Brandfarlig gas - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 2.2 - Gas ej gift/Brandfarlig - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 2.3 - Giftig gas - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 3 - Brandfarlig vätska - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 4.1 - Brandfarlig fast ämne - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 4.2 - Självtändande ämne - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 4.3 - Ämne Utv. Brandfarlig gas - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 5.1 -Oxiderande ämne - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 5.2 - Organisk peroxid - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 6.1 - Giftiga ämnen - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 6.2 - Smittförande ämnen - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 8 - Frätande ämnen - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Nr 9 - Övrigt farliga ämnen - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Farligt gods Begränsad mängd - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Farligt gods Litiumbatterier UN3481 - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett ADR

  Riktningspilar - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett GHS

  GHS01 - Explosiv - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett GHS

  GHS02 - Brandfarlig - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett GHS

  GHS03 - Oxiderande - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett GHS

  GHS04 - Gaser under tryck - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen
 • Varningsetikett GHS

  GHS05 - Frätande ämnen - (500 st/rl)

  639,00 kr/ rl

  639,00 kr/ rl

  Lägg i varukorgen

kontakta-pacson.png

Vill du ha rådgivning kring val av produkt?

Välkommen att kontakta ditt lokala PacsOn >>