Täta leveranser spar pengar och plats för Byggelit

Förr handlade tillverkningen ofta om stora volymer av standardprodukter. I dag är det precis tvärtom. Nu vill de flesta kunder ha skräddarsydda lösningar i litet antal. För spånskivetillverkaren Byggelit har en utmaning i processen varit att optimera emballagelösningen. Till sin hjälp har man PacsOn Norrpartner. – Vi har hittat en lösning där vi sparar både utrymme och pengar, säger Cecilia Renner, affärsområdeschef produktion på Byggelit.

Spånskivor är på många sätt ett optimalt byggmaterial. Möjligheterna är närmast oändliga. Med skivorna skapas inredning, golv, tak, hyllplan, väggar, garderober och mycket annat. En av Sveriges två spånskivefabriker finns i den lilla byn Lit i Jämtland med 1 000 invånare. Den ligger bokstavligt talat placerad där råvaran finns – i skogen. 

– Vi gör mycket specialanpassade produkter i mindre batcher med kundens eget varumärke, även på emballaget, berättar Cecilia Renner, affärsområdeschef produktion.

Första mötet mellan Byggelit och PacsOn var för sju år sedan. Cecilia minns det mycket väl:
– Då diskuterade vi möjligheterna att hitta lösningar för att minska lagerhållningen av vårt well. Det tog helt enkelt för mycket plats.

Den som initierade till mötet var PacsOn Norrpartners säljare Emil Jönsson. Redan på vägen hem till Östersund från Lit började han fundera på vad han skulle återkomma med.
Emil började rita på en lagerhållningslösning. Syftet var att hitta en modell som skulle minska Byggelits lager av well och därmed frigöra ytor för egentillverkade produkter. 
– Vid vårt andra möte hade jag med mig ett grovskissat förslag hur vi kunde lösa problemet, säger Emil.

Förslaget gick hem. I stället för att ha ett stort lager av förpackningar i well, får Byggelit nu leveranser varje vecka från PacsOn. Det tar mindre utrymme, blir mindre svinn och kapital binds inte i onödan. 

– Emil har gjort ett jättebra jobb. Klockrent. Vi har en ständig, bra kommunikation. Han tar alltid tag i våra utmaningar och är snabb med nya lösningar, säger Cecilia.

Hur har det fungerat i praktiken med Emils idé att frigöra yta för era produkter?
– Det har fungerat väldigt bra. Med det nuvarande upplägget får vi täta leveranser och slipper lagerhålla. Vi jobbar med prognoser och utifrån dem får vi veckoleveranser, säger Cecilia.

Samarbetet mellan Byggelit och PacsOn Norrpartner är i dag väl utvecklat och omfattar i stort sett allt som PacsOn erbjuder; förpackningslösningar, kontorsmaterial, hygien-och plastprodukter.
– Vi tittar hela tiden på nya lösningar och möjligheter. Vi tycker PacsOn är väldigt snabba.

"Vi får täta leveranser och slipper lagerhålla själva. Vi jobbar med prognoser och utifrån dem får vi veckoleveranser från PacsOn."