Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Miljö

Vi är stolta över vårt miljöcertifikat, ISO 14001. Det borgar för att vi byggt upp ett hållbart miljöledningssystem så att du kan anlita våra tjänster och köpa våra produkter med gott samvete. Men detta är bara början. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete. Vi strävar efter att ta fram och erbjuda allt fler miljöriktiga produkter så att du som kund enklare ska kunna göra ett mer hållbart val. För att underlätta valet har vi märkt dessa produkter med miljösymboler  som är relevanta i vår bransch. 

 

ISO-14001.jpg

 

Kvalitet

PacsOn är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vårt yttersta mål är såklart att du som kund ska vara nöjd. Vi är övertygade om att vägen till nöjda kunder går via våra medarbetare. Vår kvalitetspolicy innebär att varje medarbetare levererar varor och tjänster i rätt tid och i sådant utförande  att det uppfyller dina förväntningar och behov.  För oss är det därför viktigt att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats. Den som trivs är motiverad och har roligt. Det leder i sin tur till bättre service och ett djupare engagemang för våra kunder. En positiv spiral som gör vardagen trevligare för alla. 

 

ISO-9001.jpg

 

Arbetsmiljö

Vi är också certifierade enligt ISO 45001, en internationell standard för arbetsmiljö. Den hjälper oss med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Vi är måna om och strävar efter en trivsam och framgångsrik arbetsplats som hela tiden värnar om och utvecklar vår arbetsmiljö och förebygger skador och ohälsa. En säker och stimulerande arbetsmiljö präglas alltid av respekt och tillit till varje medarbetare.

 

ISO-45001.jpg