Med anledning av situationen i Ukraina

Vi på PacsOn följer utvecklingen noga med anledning av den pågående situationen i Ukraina och uppdaterar våra kanaler löpande med aktuell information. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

PacsOn har inga leverantörer i Ryssland eller Ukraina. Samtliga av våra leverantörer finns i övriga Europa, främst i Tyskland, Polen och Skandinavien. Situationen i Ukraina förväntas dock få stora konsekvenser för den internationella transportmarknaden, inte bara i Europa utan även globalt. Vi har en kontinuerlig dialog med våra leverantörer för att minimera påverkan i största möjliga mån. För att minska risken att bli utan viktiga produkter ber vi er att se över era behov och tillsammans med er kontaktperson på PacsOn säkerställa er leveransplan. 

Här har vi samlat den information vi har i dagsläget.

Så påverkas vi:

•    Prishöjningar inom alla våra produktkategorier (se nedan).
•    Ökade bränsle- och fraktpriser.
•    Ökad risk för cyberattacker.
•    Risk för påverkan på järnvägs- och vägfrakter mellan Kina och Europa, vilket ökar belastningen på sjöfrakten. 
•    Gränserna till Ukraina, Polen och Moldavien är fortfarande öppna, men det finns risk för förseningar på grund av manuella processer och begränsade arbetstider. 
•    Det råder brist på lastbilschaufförer i Europa, vilket redan har stor påverkan på lastbilskapaciteten inom Europa. 

Papper- och wellprodukter

På grund av ökade kostnader, framför allt på gas och el, men även kemikalier, råvaror och fraktpriser aviserar våra leverantörer kommande prisökningar inom kort. 
En del pappersmassa importeras från Ryssland till EU, vilket kan påverka råvarutillgången i Europa. 

Träprodukter

Vi ser ingen risk för påverkan på kort sikt (4 veckor), men vi rekommenderar våra kunder att lägga in prognoser och beställningar för en längre period, så snart som möjligt, för att säkerställa leveranserna på lång sikt. 
Framöver ser vi risk för kraftigt höjda priser p.g.a. brist på kapacitet inom EU:
-    Ukraina är en av de största tillverkarna av EUR-pallar. Producenter i Baltikum är i större utsträckning beroende av träråvara från Ryssland.
-    Förbud mot import av virke från Ryssland till EU under 2022. 
-    Brist på kapacitet på produktionsplatser som tillverkar pallar i EU. 

Plastprodukter

På grund av det ökade oljepriset, frakt- och energikostnader ser vi att priserna på plast kommer att öka kraftigt. 
Ryssland är producent av plastgranulat, vilket kommer att påverka samtliga plastproduktsegment. 
Det kan bli problem med brist på material inom vissa områden av detta segment. 

Etiketter

Strejken vid UPM i Finland omfattar sju produktionsanläggningar och berör cirka 3 000 anställda. Strejken pågår fortfarande och påverkar hela etikettindustrin i Europa då UPM är den största tillverkaren av bärare till etiketter i Europa.
Situationen är fortfarande extremt ansträngd och bristen på etikettmaterial förvärras i takt med att eftersläpningen växer.
Bristen på råvara är den trånga sektorn i produktionen. Flera svenska producenter har aviserat uppsägningar då de inte längre kan hålla alla produktionslinjer i gång. De ser inte heller något slutdatum eftersom ingen vet hur länge strejken kommer att pågå.
Stora aktörer som Johnsson & Johnsson och Procter & Gamble sätter press på den finska staten och bruken att omedelbart avsluta strejken.

Allmänt

Situationen kan förändras snabbt och vi följer utvecklingen dagligen. 
Ökade kostnader för gas, el, kemikalier, råvaror och fraktpriser påverkar prisutvecklingen i alla segment, med stora prisökningar som följd. 
Vi måste räkna med längre ledtider eftersom alla våra produktområden är beroende av väl fungerande logistik. 
Brist på råmaterial kan påverka våra leverantörers produktion. 

 

Under dessa omständigheter rekommenderar vi våra kunder att lägga beställningar på viktiga artiklar över lag för en längre period än normalt. 
 

Uppdaterad senast 2022-03-23