PacsOn Syd AB förvärvar PACia AB

PacsOn fortsätter satsningen i södra Sverige och förvärvar PACia AB.

— Genom förvärvet stärker vi vår position på marknaden och vårt erbjudande till kunderna, säger Lars Svensson, VD för PacsOn Syd.

PacsOn Syd ingår i rikstäckande PacsOn-gruppen, en av de ledande leverantörerna av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial i Sverige. Med lokal närhet, flexibla och kundanpassade helhetslösningar, som även innefattar lager och logistik, lever man upp till kundernas höga förväntningar.

Satsning i södra Sverige

PacsOn Syd AB bildades 1 april som en sammanslagning av Ekopack samt PacsOns och Pacudos verksamheter i Malmö. I maj flyttade hela verksamheten till ett nytt, modernt logistikcenter på MG Park i Malmö.

Nu fortsätter PacsOns satsning i regionen genom att PacsOn Syd förvärvar PACia AB. PACia AB är leverantör av förpackningsmaterial med verksamhet i Ystad och omsätter ca 10 Mkr. PACias nuvarande ägare Ulf, kommer att fortsätta som säljare på PacsOn.

Lokal närhet viktig

Den dagliga verksamheten i Ystad kommer att fortsätta bedrivas precis som idag.

–Jag känner mig mycket trygg med att kunna fortsätta erbjuda mina kunder samma goda service och ännu fler valmöjligheter när PacsOn tar över verksamheten, säger Ulf.

–Det är med stor glädje vi välkomnar PACias kunder till PacsOn, säger Lars Svensson, VD på PacsOn Syd. Vi ser fram emot att få utvecklas och växa tillsammans.

PacsOns affärsidé är att med stark lokal närvaro, spetskompetens och stort personligt engagemang hjälpa sina kunder att förbättra sin verksamhet och bli lönsammare. Gruppen som helhet är en kundnära, komplett och rikstäckande leverantör av förpackningslösningar och förbrukningsmaterial.

Lars Svensson, VD PacsOn Syd tillsammans med Ulf Malmberg, ägare PACia AB.