PacsOn går över till grön el

Från och med årsskiftet köper PacsOn 100% förnyelsebar el.

− Detta är ett led i vårt hållbarhetsarbete och innebär bland annat att vi minskar vårt klimatavtryck genom lägre koldioxidutsläpp, säger Anders Dahl, koncern-vd för PacsOn. 

− Sveriges riksdag har beslutat att år 2040 skall all elproduktion vara 100 procent förnybar, självklart vill Herenco vara med och bidra till att detta mål uppfylls”, säger Lovisa Hamrin ägare till Herenco-koncernen, där PacsOn ingår, i en kommentar.

Även Emballator, Hamhus och flertalet av de helägda bolagen inom Herenco Invest påverkas av denna positiva nyhet. 

− Detta är en milstolpe som bekräftar vårt arbete med att minska resursanvändningen i våra bolag. Vi arbetar fokuserat med denna fråga; bland annat genom att fokusera på innovation och effektivitetsförbättringar, avslutar Thomas Bergdahl VD Herenco AB.

"Detta är ett led i vårt hållbarhetsarbete och innebär bland annat att vi minskar vårt klimatavtryck genom lägre koldioxidutsläpp."

Anders Dahl, koncern-VD PacsOn.