PacsOn får ny ägare

PacsOn får en ny aktiv och långsiktig ägare med stor branschkompetens då OptiGroup AB förvärvar bolaget från Herenco AB. –Vi har haft en fin utveckling de senaste åren och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med en ny engagerad ägare, säger Anders Dahl, CEO PacsOn AB.

Förvärvet av PacsOn är i linje med OptiGroups strategi att satsa på bolag som är specialiserade på att förse kunder med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. 

PacsOn har haft en fin utveckling de senaste åren och kommer fortsätta bedriva verksamheten under nuvarande varumärke. 

PacsOn kommer att ingå i OptiGroups affärsområde Packaging. I affärsområdet ingår sedan tidigare bland annat Pacudo och Ekopack och genom förvärvet blir affärsområdet en av de ledande B2B-distributörerna av förpackningslösningar i Sverige.

–Genom att ingå i OptiGroup får vi tillgång till bredare kompetens, erfarenhet och synergier mellan bolagen, vilket gör att vi kan vässa vårt kunderbjudande ytterligare. Den dagliga verksamheten kommer fortsätta att bedrivas på samma sätt som idag, med samma företagsvärderingar. Vår affärsidé är, precis som tidigare, att genom lokal närvaro, hög tillgänglighet och personlig service erbjuda den bästa lösningen för våra kunder, säger Anders Dahl, CEO PacsOn AB. 

–PacsOn är ett väletablerat företag med bred kundbas och vi ser fram emot att välkomna PacsOn till vår OptiGroup-familj. Företaget kommer att bidra starkt till vår tillväxtresa och vår lönsamhet inom affärsområdet Packaging, säger Sören Gaardboe, CEO på OptiGroup.

Genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar OptiGroup med branschkompetens och synergier dotterbolagen emellan. 

–Vi ser fram emot att fortsätta vår utveckling tillsammans med en ny engagerad ägare, säger Anders Dahl, CEO på PacsOn. 

Förvärvet förväntas slutföras under de kommande månaderna, förutsatt godkännande av Konkurrensverket.

Läs mer om OptiGroup >>
 

"Vi ser fram emot att fortsätta vår utveckling tillsammans med en ny engagerad ägare."

Anders Dahl, CEO PacsOn