PacsOn AB förvärvar Norrpartner AB

PacsOn AB har varit delägare i Norrpartner AB sedan 2006 och förvärvar nu resterande 70% av bolaget, som därmed blir ett helägt dotterbolag till PacsOn.

Norrpartner har en stark position som grossist inom förpackningar och förnödenheter i Västernorrland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Härjedalen och är redan idag en integrerad del i PacsOns verksamhet. De senaste åren har bolaget haft en mycket bra tillväxt och lönsamhetsutveckling. Målet är att fortsätta utveckla Norrpartner som helägd verksamhet och stärka kunderbjudandet ytterligare. 

–Förändringen ger oss en stark ägare i PacsOn och jag känner mig trygg med att Norrpartner kommer att fortsätta utvecklas i rätt riktning, säger Michael Högberg, VD och tidigare huvudägare till Norrpartner. Tack vare förvärvet kan vi stärka vårt erbjudande till våra kunder, behålla kompetensen i organisationen och samtidigt skapa trygga och spännande utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. 

Genom förvärvet stärker PacsOn och dess ägare OptiGroup sin position som en ledande, rikstäckande leverantör inom förpackningar och förbrukningsmaterial, med en stark lokal närvaro. 

Av Norrpartners 32-åriga historia har PacsOn AB och Norrpartner AB varit samarbetspartners de senaste 16 åren genom ett delägarskap. Det har varit framgångsrika år med ökade marknadsandelar, nya erbjudanden och ett samarbete som baserats på samsyn om såväl affärsmässighet, lokal förankring och gemensamma värderingar. 

–Genom PacsOns delägarskap har vi följt Norrpartners verksamhet på nära håll under många år och är imponerade av vad bolaget och medarbetarna har åstadkommit. Norrpartner är ett fint bolag, vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att fortsätta vår gemensamma resa, säger Anders Dahl, koncernchef på PacsOn. 

För Norrpartner fortsätter verksamheten som vanligt och i likhet med alla bolag inom PacsOn sker det med ett stort lokalt ansvar. Michael Högberg kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som VD. 

För mer information:

Anders Dahl
koncernchef PacsOn 
036-34 11 32
anders.dahl@pacson.se        

Michael Högberg
VD Norrpartner AB
060-469 05
michael.hogberg@norrpartner.se

"Vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att fortsätta vår gemensamma resa."

Anders Dahl, koncernchef PacsOn