OptiGroup förvärvar Vangby

Nu tar vi nästa steg inom OptiGroup för att ytterligare förstärka och utveckla vårt erbjudande och stärker därmed vår position som en av de ledande leverantörerna av förpackningslösningar i Sverige och Norden, när OptiGroup förvärvar Vangby A/S och dotterbolaget Vangby AB.

Vangby, med verksamhet i Danmark och Sverige, är en förpackningsspecialist som erbjuder ett komplett maskinsortiment, inkl. service, för förpackning och emballering. Vangby kommer att ingå i OptiGroups affärsområde Packaging tillsammans med bland annat PacsOn, Pacudo, Ekopack och Packteam. 

Förvärvet är i linje med OptiGroups strategi att växa inom maskiner och service och på så sätt förstärka erbjudandet till befintliga och nya kunder inom affärsområdet Packaging. Det innebär dessutom ett intåg på den danska packmarknaden med möjlighet att fortsätta växa i Norden. 

–Genom förvärvet får vi tillgång till teknisk kompetens som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av tjänster och lösningar och därmed möta efterfrågan på bland annat helautomatiska förpackningslösningar, säger Anders Dahl, CEO på PacsOn. 

Har du frågor eller vill veta mer om automatiserade förpackningslösningar är du välkommen att kontakta ditt närmsta PacsOn. 
 

"Genom förvärvet får vi tillgång till teknisk kompetens som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av tjänster och lösningar."

Anders Dahl, CEO