Få koll på miljömärkningarna.

Genom att välja miljömärkta produkter kan du påverka och ställa krav på producenterna att miljöanpassa sin tillverkning och sina produkter. På så sätt bidrar du till en mer hållbar utveckling.

Vi på PacsOn tycker att det ska vara enkelt att ta ansvar. Här har vi sammanställt en guide till de vanligaste miljömärkningarna som hjälper dig att välja produkter som är ansvarsfullt producerade. Håll utkik efter miljömärkningarna i vår e-butik för att enklare hitta de varor och produkter uppfyller kraven. Våra säljare hjälper dig gärna att göra ett mer hållbart val. 

2.png

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. Målet är ett samhälle i balans med naturen. Med hjälp av Bra Miljöval kan du välja de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Det behövs medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön för att driva utvecklingen till ett hållbart samhälle.
www.snf.se

9.png

Återvinning

Produkter som till sin huvuddel är tillverkade av förnyelsebart och nedbrytbart material, vilket dessutom kan återvinnas.

8.png

Svanen

Är sedan 1989 det nordiska miljömärkningssystemets symbol med visionen ”ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion”. Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier och säkerställer att de medför mindre miljöpåverkan.
www.svanen.nu

6.png

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.
www.krav.se

7.png

PEFC

PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” vilket betyder ”Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem”
www.pefc.se

3.png

EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.
www.svanen.nu

15.png

Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle är en miljömärkning som  tar hänsyn till produktens hela kretslopp. Genom den oberoende, icke vinstdrivande organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända material (till 100 ppm), att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i bedömningen.
www.c2ccertified.org

4.png

Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.
www.fairtrade.se

5.png

FSC

Forest Stewardship Council® ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Svenska FSC® ska sprida kunskap om FSC® och övervaka användningen av FSC®:s varumärke i Sverige. Svenska FSC® förvaltar och utvecklar också FSC®:s svenska skogsbruksstandard.
www.fsc.org

”Vi på PacsOn kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att servera korrekt fakta om de produkter vi säljer samt föreslå alternativa lösningar som är mer klimatsmarta.” 

Joakim, PacsOn i Stockholm

Vill du ha rådgivning kring miljömärkta produkter?

Välkommen att kontakta ditt lokala PacsOn >>

Karta_högerspalt_test.png