Expertens hyllning till wellpapp

Wellpapp är en otrolig uppfinning som har mängder av fördelar. Det menar Keith Åhman, som är säljare på PacsOn Östgöta Papper och har jobbat med well i över 20 år. – Det är överlägset många andra material, säger han.

En mångsidig förpackningslösning

Oavsett storlek, tyngd eller form är wellpapp så gott som alltid ett av de främsta alternativen när produkter ska förpackas. 
– Det är ett perfekt packmaterial, såväl ur hållbarhets- som kostnadssynpunkt. Möjligheterna är enorma, säger Keith Åhman. 

Han har arbetat med emballage i över 20 år och vet med andra ord vad han pratar om. Det senaste decenniets enorma tillväxt inom e-handel har gjort att även förpackningsbranschen har utvecklats kraftigt. 
– Framför allt har det gått ifrån att bara vara ett transportskydd till att bli en reklambärare på ett helt annat sätt. En annan trend är alla smarta funktioner som har kommit till, som till exempel snabbotten, förslutningstejp och rivremsor.

Det ökade fokuset på hållbarhet och miljö i samhället är så klart även något som har påverkat förpackningsbranschen. Och där sticker wellpapp ut som ett av de alternativen med minst klimatpåverkan i jämförelse med fossilt baserade material.
– Det är en otrolig uppfinning. Att kunna göra ett så pass hållfast och lätt material av vanligt papper. De flesta wellpapp-lådorna består dessutom av mellan 70 och 90 procent återvunnet material. Väldigt resurseffektivt alltså.

Oändliga möjligheter

Men framför allt är det de oändliga möjligheterna som finns med wellpapp som gör det till ett nästintill oslagbart förpackningsmaterial.
– Ofta går det att använda till saker som man inte tror. Vi har exempelvis en kund som tillverkar jordbruksredskap, som skickar väldigt tunga produkter. Tillbehören förpackades tidigare i ett träemballage, men nu har vi utvecklat ett emballage i kraftwellpapp som är väldigt mycket lättare och smidigare, säger Keith och fortsätter.
– Även för varor som ska färdas genom flera klimatzoner finns det oerhört stabila wellkonstruktioner som hanterar stora kontraster av värme och kyla. 

Specialanpassade eller standardförpackningar?

Just kundunika emballage är något av PacsOns styrka. Men i vissa fall fungerar det lika bra med standardförpackningar.
– Det är inte alls säkert att det är motiverat att specialanpassa. Först och främst är antalet avgörande, men sedan beror det också till stor del på vikt, hur det ska fraktas och om det ska vara exponerat i butik. 

Utnyttja förpackningarna på bästa sätt

För slutkundsanpassade emballage blir well-lådor med tryck och budskap en allt starkare trend.
– Det är något vi rekommenderar för alla förpackningar som ska ut och exponeras. Och i dag finns det väldigt mycket man kan göra i jämförelse med ett par decennier sedan. Numera går det nästan att få fotografiska tryck på en well-låda, säger Keith Åhman. 
– Men även här måste så klart antalet motivera kostnaden. Gör det inte det finns andra vettiga alternativ, som exempelvis dekaler, stämplar eller packtejp.