PacsOn AB - huvudkontor

Adress

Gnejsvägen 2
553 03 Jönköping

Hitta hit

E-post

info@pacson.se

Medarbetare PacsOn AB

PacsOn - En rikstäckande grupp med lokalt engagemang

PacsOn (tidigare Nyblomgruppen), med huvudkontor i Jönköping, består av nio väletablerade företag, som finns representerade på 15 orter från Malmö i söder till Kiruna i norr.  Gemensamt för oss alla är att vi har en lång historia och stark lokal förankring. Det är en styrka och en trygghet vi värnar mycket om.  Den personliga kontakten med våra kunder är en grundläggande filosofi för oss alla. Våra gemensamma förutsättningar och intressen har gjort oss till en stark grupp som gynnar våra kunder både kompetens- och prismässigt.  Kombinationen av de lokala företagen och den starka koncernen skapar den optimala helhetslösningen oavsett produktgrupp eller orderstorlek. Vi är en partner som håller vad vi lovar och ser till att du inte behöver kompromissa.

Tillsammans omsätter bolagen inom PacsOn-koncernen ca 1,2 Mkr och har ca 200 anställda. PacsOn är också delägare i INPACS (International Partner for Cleaning and Hygienic Supplies) som täcker Europa, USA och Australien. Ur det perspektivet är vi en del av en koncern som omsätter 30 miljarder kronor. 

PacsOn AB ägs av Herenco AB

PacsOn AB ägs av Herenco som är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen som funnits i 154 år, med sammanlagt 33 bolag och 1525 anställda. Tillsammans omsatte bolagen under 2018 3,5 mdkr. Resultat efter finansnetto landade på 299 mkr. 

Förutom PacsOn ingår företagen Emballator, Vättern Industrier, Hamhus och The Harbor

Varmt välkommen till PacsOn.