Så får du ordning på bokföringen

Att få koll på sin bokföring behöver inte vara svårt. Med ordning och reda skapar du goda förutsättningar för att lyckas med din bokföring.

Trots att mycket av fakturahantering och bokföring sköts digitalt idag, har pärmar och register fortfarande en viktig roll när det kommer till bokföring. Förutom att registrera alla affärshändelser i ditt bokföringsprogram måste du spara alla pappersunderlag på ett strukturerat sätt. Genom att organisera alla underlag i pärmar får du koll på obetalda och betalda fakturor, kvitton, bank- och myndighetspapper, övriga verifikationer m.m. 

Verifikationspärmen

Alla verifikationer, som inte finns digitalt, behöver sparas i pärmar. För ett mindre företag kan det räcka med en pärm som är uppdelad i olika flikar, medan större företag behöver olika pärmar för olika typer av underlag. 
Verifikationerna ska sorteras i nummerordning. Skriv verifikationsnumret uppe i högra hörnet, så hittar du enklare rätt. 
Förslag på pärmar eller flikar som underlättar bokföringen:
1.    Verifikationer
2.    Kundfakturor – obetalda
3.    Leverantörsfakturor – obetalda, inlagda för betalning
4.    Leverantörsfakturor – obetalda, ej inlagda för betalning
Fakturorna flyttas sedan mellan de olika pärmarna eller flikarna när de ändrar status. 

Visste du att? Verifikationer behöver sparas i 7 år. 

Bokföringspärmen

Förutom verifikationspärmen bör du ha en bokföringspärm där du samlar överordnad bokföring. Dela upp den i olika flikar såsom korrespondens med bank och Skatteverket, kontoplan, balans- och resultatrapporter, budgetar och prognoser, huvudbok, verifikationslista samt årsbokslut och årsredovisning etc. 

Se till att förvara dina pärmar på ett säkert ställe och skydda dem från brand och inbrott. 

Tips! Gör din bokföring löpande. Det blir mycket svårare att reda ut saker i efterhand.