Ny skatt på plastpåsar 2020.

Den 29 januari beslutade regeringen att införa en punktskatt på bärkassar i plast. Målet med skatten är att minska nedskräpningen i naturen och haven enligt ett EU-direktiv från 2015. Lagen träder i kraft 1 mars 2020. Därefter finns det tid för förberedelser och omställning och från 1 maj tas skatten ut.

Så fungerar den nya skatten:

- Skatten omfattar alla typer av plastbärkassar för engångsbruk.

- Med plastbärkasse avses bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast.

- Med bärkassar avses påsar, med eller utan handtag, som är avsedda att tillhandahållas konsumenter för att för att packa eller bära varor i.

- Även fossilfria, komposterbara eller på annat sätt nedbrytbara plaster omfattas av skatten.

- Skatten tas ut med 3 kr/kasse om plastens tjocklek är över 15 my eller om kassen är större än 7 liter. För kassar under 7 liter som är tunnare än 15 my är skatten 30 öre/kasse.

- Skatten betalas och redovisas till Skatteverket av den som inom Sverige yrkesmässigt tillverkar/ för in eller tar emot plastbärkassar från ett annat land inom EU / importerar plastbärkassar från ett icke EU-land.

Skatten omfattar inte:

- Plastbärkassar avsedda för varaktigt bruk/flergångskassar.

- Sopsäckar, avfallspåsar och hundpåsar.

- Fryspåsar och andra liknande påsar som inte används av konsumenter att bära hem varor i.

Vad innebär detta för mig som kund hos PacsOn?

För dig som kund innebär den nya skatten att priset kommer att höjas på bärkassar i plast. Skatten kommer då att ingå i priset.