Du är vad du väljer

Under vecka 12, den 18-24 mars 2024, är det återigen dags för FSC-veckan, en tidpunkt då företag och organisationer världen över samlas för att främja hållbart skogsbruk och medveten konsumtion. Årets tema ”du är vad du väljer”, belyser det ansvar vi alla har när det kommer till att göra medvetna val som gynnar både miljön och samhället.

På PacsOn är vi stolta över att vara en aktiv del av denna viktiga vecka och att visa upp vårt engagemang för en mer hållbar framtid. Genom att stödja FSC och deras arbete bidrar vi till att bevara skogarna och säkerställa att kommande generationer också kan njuta av dem. 

Vad är FSC?

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som arbetar för att främja ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. Organisationen grundades 1994 som ett marknadsdrivet verktyg för att främja ett mer hållbart bruk av världens skogar, den svenska organisationen har funnits sedan 1996. Globalt finns över 50 000 företag som använder FSC-certifieringen och genom att tillhandahålla en certifiering som garanterar att trävaror kommer från hållbart skötta skogar, spelar FSC en avgörande roll för att bevara skogar och gynna både människor och miljö.

Målet: Bli FSC-certifierade under 2024

Många av våra produkter bär idag FSC-märket som betyder att produkten är tillverkad av FSC-märkt träråvara. FSC-märket gör att våra kunder kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till människor och miljön.

Under hösten 2023 påbörjade vi arbetet med att certifiera hela PacsOn-gruppen enligt FSC CoC. Genom att vi på PacsOn tar steget att bli spårbarhetscertifierade kan vi erbjuda våra kunder produkter som inte bara är FSC-märkta, utan också FSC-certifierade. Detta är av stor vikt för oss, eftersom att FSC är det bästa sättet för att säkerställa att hänsyn tagits till både människor och miljö i skogsbruket. Genom att öka försäljningen av FSC-certifierade produkter kan vi säkerställa att vi bidrar till bra lösningar för våra kunder, utan att det sker på bekostnad av människors hälsa eller biologisk mångfald.

PacsOn International (tidigare Pacudo) är certifierade sedan tidigare (FSC-C004423).
För resterande PacsOn-bolag väntas en certifieringsrevision under våren 2024.