Välj rätt engångshandskar.

I många yrken och arbetsmiljöer, till exempel inom vården och vid hantering av livsmedel eller kemikalier, är användning av engångshandskar ett krav. Engångshandskar skyddar dina händer mot de ämnen du hanterar och minimerar spridningen av bakterier och virus. Engångshandskar finns i flera olika material med olika egenskaper som lämpar sig för olika användningsområden. Här får du hjälp att välja rätt engångshandskar för dina behov.

engangshandskar.jpg

Välj rätt material på dina engångshandskar

Nitril, vinyl och latex är de vanligaste materialen för engångshandskar. 

Latex

Latexhandskar är tillverkade av naturgummi och är smidiga, elastiska och har bra passform. De lämpar sig därför extra bra när arbetet kräver fingertoppskänsla. Engångshandskar i latex är godkända att använda till alla livsmedel förutom vinäger. 
Latex skyddar dåligt mot flera oljebaserade lösningsmedel, men kan användas vid hantering av vattenlösliga ämnen som väteperoxid, lut, glykol och vissa syror. 

Obs! Latexhandskar kan vara allergiframkallande. Har man en känd allergi mot latex bör man därför välja engångshandskar i ett annat material. 

Vinyl

Vinylhandskar är den vanligaste typen av engångshandskar. Normalt sett är de tillverkade av PVC, som är en hård plast, och därför tillsätts ett mjukgörande ämne för att göra handsken mjuk och smidig. Ibland innehåller vinylhandskar ftalater som mjukgörare, vilket gör att de inte är lämpliga att använda vid kontakt med feta livsmedel, då ftalaterna kan göra maten hälsofarlig. Vid hantering av feta livsmedel rekommenderas istället nitrilhandskar. 

Nitril

Nitrilhandskar, syntetiskt gummi, är ett mycket slitstarkt och tåligt material som lämpar sig för de flesta användningsområden. Nitrilhandskar ger ett bra skydd mot virus och bakterier och fungerar även bra vid kontakt med feta livsmedel, olja och kemikalier.
Nitrilhandskar skyddar mot alifatiska kolväten som exempelvis blyfri bensin, diesel, hexan, fotogen, lacknafta och oktan, men ger dåligt skydd mot aromatiska kolväten, exempelvis toluen.

Polyeten

För enklare uppgifter finns i engångshandskar i polyeten, som är ett billigt, men inte lika hållbart material. 

TPE

Engångshandskar tillverkade av TPE – termoplastiska elastomer ger en bra fingertoppskänsla och är godkända för all hantering av livsmedel, även fet mat. De är tunnare än vinlyhandskar och innehåller inga ftalater. 

engangshandskar-700.jpg

Se till att handsken uppfyller kraven

När du väljer engångshandskar är det viktigt att se till att handsken uppfyller de krav som ställs för din verksamhet och är godkänd för aktuellt användningsområde. Genom handskens märkning får du reda på vilka typer av hantering som den är godkänd för. 
Tips! Välj alltid en CE-märkt produkt för att vara säker på att den uppfyller grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. 

Engångshandskar godkända för kontakt med livsmedel

Engångshandskar som ska vara i kontakt med livsmedel ska vara märkta med symbolen ”Glas och gaffel” eller med en text som säger ”för kontakt med livsmedel”. Vid behov ska det också finnas information om vilken typ av livsmedel handskarna är testade för att kunna hantera. 

Medicinska engångshandskar

För medicinska engångshandskar gäller följande standarder:
EN 455-1  - Del 1: Krav samt provning av hålförekomst. Handsken måste uppnå en kvalitetsnivå (AQL) av 1,5 eller bättre. 
EN 455-2  - Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper. 
EN 455-3  - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering. Innefattar testmetoder för mätning av protein (latexproteiner), pudernivåer samt förekomst av endotoxiner. 
EN 455-4  - Del 4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper/hållbarhet. 

Skyddhandskar

För skyddshandskar gäller följande standarder:
EN 420     Skyddshandskar – Allmänna krav och provningsmetoder
EN 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer. - Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda
EN 374-2:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer. - Del 2: Benämning av penetrationsmotstånd
EN 16523-1:2015 Bestämning av materialbeständighet mot genomträning av kemikalier. - Del 1: Genomträning av flytande kemikalier vid kontinuerlig kontakt
EN 374-4:2013 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer. - Del 4: Bestämning av motstånd och degradation av kemikalier 
EN 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer. - Del 5: Terminologi och prestandakrav för mikroorganismer
EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker. 
 

Märkning av engångshandskar

livsmedelsgodkand.jpg

Godkänd för kontakt med livsmedel

EN420.jpg

Uppfyller EN 420

EN455.jpg

Uppfyller EN 455

 

EN37412016TypeAAJKLMNOPT.jpg  Feature_EN37412016TypeBKLMT.jpg  EN37412016TypeCK.jpg

Skydd mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Se lista längre ner över kemikaliebeteckningar. 
 

Feature_EN38820160010X.jpg

Skydd mot mekaniska risker

EN374-5-2016.jpg

Skydd mot bakterier och svamp - godkänd
 

EN374-5-2016_VIRUS.jpg

Skydd mot virus, bakterier och svamp - godkänd

 

Vad är skillnaden mellan en medicinsk handske och en skyddshandske?

En medicinsk produkt definieras som:
En handske avsedd för användning inom sjukvården för att skydda patienten och användaren mot korskontaminering.

En skyddshandske definieras som:
personlig skyddsutrustning som skyddar handen eller delar av handen mot faror. Dessutom kan den täcka en del av handleden och underarmen. 

 

Kemikaliebeteckningar

A Metanol
B Aceton
C Acetonitil
D Diklometan
E Koldisulfid
F Toluen
G Dietylamid
H Tetrahydrofyran
I Etylacetat
J n-Hetane
K Natriumhydroxid 40%
L Svavelsyra 96%
M Salpetersyra 65%
N Ättiksyra 99%
O Ammoniumhydroxid 25%
P Väteperoxid 30%
S Fluorvätesyra 40%
T Formaldehyd 37%